ارتباط مستقیم سرمایه گذاران با استاندار
* نام و نام خانوادگی :
* عنوان طرح (پروژه):
* نوع طرح :
ایجادی  توسعه ای 
* بخش اقتصادی مربوطه :
صنعت  معدن  کشاورزی  خدمات 
* شهرستان محل اجرا در استان البرز :
* محل استقرار طرح :
شهرک صنعتی  ناحیه صنعتی  منطقه ویژه اقتصادی 
* میزان کل سرمایه گذاری (ثابت و سرمایه در گردش):* تعداد اشتغال پیش بینی شده برای طرح :
نفر* خلاصه ای از طرح (موضوع سرمایه گذاری) :* نوع سرمایه گذاری :
داخلی  خارجی  مشترک(داخلی -خارجی) 
* پیشنهادات :
* انتقادات (گزارش گردش کار) :
* شماره تماس :* شماره همراه :
* پست الکترونیک:
آدرس :ریال
//انتخاب تاریخ  
به منظور ایجاد ارتباطی سازنده و گشایش گر و برای بیان مشکلات سرمایه گذاران عزیز در استان البرز ، فرم ذیل طراحی شده ودر اخیار شما عزیران می باشد تا از این طریق مستقیما با دکتر شهبازی استاندار محترم ارتباط داشته باشید. خواهشمند است تمام اطلاعات در خواستی به درستی تکمیل شود. **** شماره تماس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری : 34493128-34209736 ****