نقشه جامع کرج
  پرتال جامع گردشگری استان البرز 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
بیمارستانها و درمانگا ه ها و  داروخانه ها در سایت دانشگاه علوم پزشکی  البرز
سایت اطلاع رسانی شهرداری کرج