آئین تودیع و معارفه شهردار کمالشهر برگزار شد/ در راستای توسعه البرز باید تلاش شبانه روزی سرلوحه مسئو ...
   قدردانی وزیر راه و شهرسازی از اهتمام استاندار البرز در راستای توسعه استان
   کشور از بند محدودیت ها رهیده و هر روز شاهد توفیق و دستاوردی ارزشمند هستیم/بهره برداری از پروژه هواشن ...
   افتتاح پروژه هواشناسی هوانوردی فرودگاه پیام با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار البرز
   برای تحقق سهم ۳۰ درصدی بانوان از مناصب مدیریتی در البرز با جدیت اقدام کرده ایم/متعصبانه، وعده های دو ...
   استاندار البرز محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار را در راس امور استان قرار داد/مدل توزیع اعتبارات ...