این شهرستان بامساحت 790 کیلومترمربع به مرکزیت شهر اشتهارد، دارای دو بخش،چهار دهستان، یک شهر(اشتهارد) و48 آبادی دارای سکنه می باشد.

1- بخش مرکزی

   * دهستان ایپک

   * دهستان صحت آباد

شهر : اشتهارد

2-  بخش پلنگ آباد

   * دهستان پلنگ آباد

   * دهستان جارو


 

جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اشتهارد لطفا روی تصویر کلیک نمایید