این شهرستان بامساحت 576 کیلومتر مربع به مرکزیت نظرآباد، دارای دو بخش، 5 دهستان، دو شهر و 53 آبادی دارای سکنه‌می باشد.

1-  بخش مرکزی   

   * دهستان احمدآباد

   * دهستان جمال الدین

   * دهستان نجم‌آباد.

شهر : نظرآباد.

2-  بخش تنکمان  

   * دهستان تنکمان جنوبی

   * دهستان تنکمان شمالی

شهر:  تنکمان


 

جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نظرآباد لطفا روی تصویر کلیک نمایید