این شهرستان بامساحت 1124 کیلومترمربع به مرکزیت طالقان، دارای دو بخش، چهار دهستان، یک شهر (طالقان) و 83  آبادی دارای سکنه می باشد.

1- بخش مرکزی طالقان

* دهستان پائین طالقان

* دهستان میان طالقان

 شهر : طالقان

2- بخش بالاطالقان

* دهستان جوستان

* دهستان کناررود


جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان طالقان لطفا روی تصویر کلیک نمایید