این شهرستان بامساحت 1406کیلومتر مربع به مرکزیت شهر کرج، دارای دو بخش، 6دهستان،6 شهر و 74 آبادی دارای سکنه ‌می باشد.

1- بخش مرکزی

   * دهستان محمد آباد

   * دهستان  کمال آباد

   * دهستان گرمدره

شهرها : کرج، گرمدره، کمال شهر، ماهدشت و محمد شهر

2- بخش آسارا 

   * دهستان آسارا

   * دهستان نساء

   * دهستان آدران

شهر : آسارا


 

جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کرج لطفا روی تصویر کلیلک نمایید