تلفن های ضروری
استانداری البرز   026-34438501-5
شهرداری    137
اورژانس  115
آتش نشانی 125
هواشناسی 134
هلال احمر 112
فوریتهای پلیسی 110
کشیک داروخانه ها 191
حفاظت نیروی انتظامی 116
راهداری و حمل و نقل 141