لیست شماره تماس مدیران استانداری البرز
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ مجتبی عبداللهی استاندار البرز 34438517 34434331
۲ نور محمد فردی بیرانوند معاون سیاسی امنیتی واجتماعی 34438519 34212443
۳ ابوالفضل فانی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 34438520 34438505
۴ جهانگیر شاهمرادی معاون هماهنگی امور اقتصادی 34204106 34438151
۵ علی نیازی معاون توسعه مدیریت ومنابع 34438426
۶ پرویز زرگر مدیر کل دفتر استاندار 34438517
۷ محمدرضا جهانشاهلو مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل 34474323 34438509
۸ مریم اسماعیلی فرد مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 34496782
۹ حمید افراشته عضو و مدیر هسته گزینش 34427021 34498307
۱۰ سیدمحمد موسوی نسب مدیرکل حراست 34438512 34438511
۱۱ مصطفی پوریانی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی وامور حقوقی 34474306
۱۲ محمد رضا فلاح نژاد مدیر کل مدیریت بحران 34474317 34204107
۱۳ حسن مدیر روستا مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 34496792 34496791
۱۴ مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 34209706
۱۵ سیدمحسن میرحبیبی مدیر کل امنیتی و انتظامی 34204095 34438514
۱۶ مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشور 34474314
۱۷ نادر بیننده مدیر کل اجتماعی و فرهنگی 34474309 34496784
۱۸ کامبیز جعفری مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی 34265013 34265028
۱۹ حمید رضا ورزشی سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل 34496786
۲۰ یاسر نژادفلاح دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز 0
۲۱ احمد علی هراتی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت 2634204081 34487711
۲۲ مهرداد قهرمانی سرپرست دفتر برنامه ریزی و نوسازی و تحول اداری 0
۲۳ محمد صادق کمالی مدیر کل امور اداری و مالی 34204084 34493544
۲۴ امیر بهمنی مدیر کل دفتر فنی, امور عمرانی, حمل و نقل و ترافیک 2634204074 2634204073
۲۵ حسن فلاح پور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها 34207561 34426752
۲۶ مدیر کل امورروستایی وشوراها 34204078 34478907