سوالات متداول مراجعان به میز خدمت
ردیف سوال پاسخ
۱ جهت اشتغال فرزند تحصیل کرده ام به کجا مراجعه کنم . به اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی و شهرکهای صنعتی مراجعه
۲ جهت راه اندازی مشاغل خانگی و گرفتن تسهیلات چکار باید کرد. به دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای تابعه مراجعه نمایید .
۳ جهت خرید کالا و اثاثیه منزل چقدر و از کجا تسهیلات پرداخت می شود؟ از طریق بانکهای سطح شهر و از دو میلیون تومان تا پنجاه میلیون توسط بانکهای عامل پرداخت می گردد
۴ جهت راه اندازی مجدد کارخانجات و کارگاه چگونه باید اقدام کرد؟ باید به اداره کل صنعت ومعدن مراجعه کرد.
۵ برای گرفتن مجوز دفتر پیشخوان دولت چگونه باید اقدام کرد ؟ باید به اداره کل فناوری و اطلاعات استان مراجعه شود.آدرس اداره کل:میدان طالقانی شهرک اداری .
۶ برای خرید کالا و اثاثیه منزل چقدر و از کجا تسهیلات پرداخت میگردد؟ از طریق بانکهای سطح شهر واز دومیلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان پرداخت میگردد.
۷ درخصوص دریافت بسته های حمایتی وسبد کالا از کجا باید پیگیری کرد؟ به سازمانها ونهادهای حمایتی مثل کمیته امداد,بهزیستی, سازمان تامین اجتماعی واداره کار, تعاون ورفاه اجتماعی باید مراجعه کرد.
۸ اعضای تشکیل دهنده یک سمن چه شرایطی باید داشته باشد؟ الف)داشتن هیجده سال تمام ب)تابعیت ایرانی ت)دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان س)عدم عضویت در گروههایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند ونداشتن محکومیت موثر کیفری بنحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
۹ جهت اشتغال فرزندتحصیل کرده ام به کجا مراجعه کنم؟ به اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی وشهرکهای صنعتی مراجعه نمایند.
۱۰ برای برقراری یارانه وتفکیک وتشکیل خانواده به کجا باید مراجعه کرد؟ باید به بخشداریهای تابعه مراجعه کرد.
۱۱ جهت راه اندازی مشاغل خانگی وگرفتن تسهیلات چه کار باید کرد؟ باید به دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای تابعه مراجعه نمایند.
۱۲ سازمانهای مردم نهاد درچه موضوعاتی میتوانند فعالیت نمایند؟ طبق ماده سه مصوبه هیآت وزیران موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی -فرهنگی- اجتماعی- ورزشی -هنری نیکوکاری -وامور خیریه بشردوستانه -امورزنان آسیب دیدگان اجتماعی -حمایتی- بهداشت ودرمان- توانبخشی -محیط زیست -عمران و آبادانی ونظایر آن یا مجموعه ای از آ نها میباشد.
۱۳ برای بخشش جریمه و دیرکرد تسهیلات بانکی چگونه باید اقدام کرد؟ به بانکهای عامل باید مراجعه کرد.
۱۴ جهت شرکت در نمایشگاهها و گرفتن غرفه به کجا باید مراجعه کرد؟ از طریق دستگاههای مرتبط باید اقدام کرد
۱۵ درخصوص رفع مشکل معیشتی وهزینه های ضروری زندگی به کجا باید مراجه کرد؟ به سازمانها ونهادهای حمایتی مثل کمیته امداد, بهزیستی وفرمانداریهای تابعه مراجعه کرد.
۱۶ درخصوص تخفیف هزینه های درمان به کجا باید مراجعه کرد؟ به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی باید مراجعه کرد.
۱۷ درخصوص شکایت از عملکرد دستگاههای دولتی به کجا باید مراجعه کرد؟ باید شکواییه خود را مکتوب واز طریق اداره کل بازرسی استانداری موضوع را پیگیری نمایید.