لیست تماس مدیران استانداری البرز

 
 

ردیف

نام مدیر

مسئولیت

خط یک

خط دو

 

۱

آقای نیازی

مدیر کل حوزه استاندار

34438517

34438518

 

۲

آقای انواری

مدیرکل حراست

34438512

34438512

 

۳

آقای اسکندری

مدیرکل بازرسی ف مدیریت عملکرد و امور حقوقی

34474306

34474306

 

۴

آقای امیدی

مدیر کل هسته گزینش

34498307

34427021

 

۵

خانم اسماعیلی فر

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

34496783

34496783

 

۶

آقای مدنی

ایثارگران

34438506

34438506

 

۷

معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی

34207580

34212443

 

۸

آقای حسینی

اداره کل امنیتی و انتظامی

34204095

34204095

 

۹

خانم حسینی

مسئول دفتر مدیرکل امنیتی

34438514

34438514

 

۱۰

آقای قبادی

مدیرکل امور اجتماعی

34474309

34474309

 

۱۱

خانم نظری

مدیرکل نوسازی وتحول اداری

34474318

34474318

 

۱۲

آقای زرگر

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

34496792

34496792

 

۱۳

آقای علی نیا

مسئول دفتر مدیرکل اقتصادی

34496791

34496791

 

۱۴

رئیس دفتر معاونت عمرانی

رئیس دفتر معاونت عمرانی

34438505

34438505

 

۱۵

آقای قاسم پور

مدیرکل امور روستایی

34204078

34204078

 

۱۶

خانم امیری

مسئول دفتر مدیرکل شهری وشوراها

34426752

34426752

 

۱۷

آقای مهرور

مدیرکل بحران

34207539

34207539

 

۱۸

آقای نیازی

روابط عمومی

34474323

34474323

 

۱۹

اداره کل سیاسی وانتخابات وتقسیمات کشوری

اداره کل سیاسی وانتخابات وتقسیمات کشوری

34474314

34474314

 

۲۰

آقای اسفندیارنژاد

مدیر کل پدافند غیر عامل

34496786

34496786

 

۲۱

آقای کیایی

قاچاق کالا

34439239

34439239

 

۲۲

آقای کامکار

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

34204106

34204106

 

۲۳

آقای وکیلی

رئیس دفتر معاونت توسعه منابع

34438151

34438151

 

۲۴

اقای بهادری

مدیرکل اداری مالی

34204102

34204102

 

۲۵

آقای منصوری

مسئول دفتر مدیرکل اداری و مالی

34493544

34493544

 

۲۶

آقای محمدی

مدیر فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک

34204081

34204081

 

۲۷

معاونت امور عمرانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی

34438520

34438520

 

۲۸

آقای اسکندری

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل ونقل وترافیک

34207075

34207075

 

۲۹

آقای عسگری

مدیرکل شهری شوراها

34207561

34207561

 

۳۰

آقای کاظمی

مسئول دفتر مدیر کل بحران

34204107

34474317