محمدعلی  نجفی استاندار
محمدعلی  نجفی استاندار تلفن : 02634438517 نمابر : 02634427018 ادامه
 
ایمیل : namdar[at]nooran[dot]com