جستجو خدمات بر اساس نام اداره کل
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی به صورت حضوری
پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی اس
تعیین و پرداخت خسارات به اشخاص حقیقی در ارتباط با حوادث امنی
صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
تفکیک و تکمیل پرونده های خانوار اتباع خارجی
ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرا
صدور مجوز انتقال تاکسی درون شهری غیر از کلانشهرها
رسیدگی به شکایت پیمانکاران در فرآیند انجام مناقصه های
بررسی و تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)
درجه بندی شهرداری ها
رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
ثبت طلاق اتباع خارجی
صدور مجوز برنامه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارج
تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت موضوع مشمولین ماده واحده