ردیف نام دستگاه های اجرایی تاریخ عنوان گزارش دانلود فایل
۱ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ نشریه الکترونیک آبان ماه دریافت فایل
۲ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ نشریه الکترونیک مهر ماه دریافت فایل
۳ پارک علم و فناوری ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ گزارش عملکرد دریافت فایل
۴ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ نشریه الکترونیک شهریور ماه دریافت فایل
۵ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ نشریه الکترونیک مرداد 96 راه و شهرسازی البرز دریافت فایل
۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ویژه نامه الکترونیکی سال اول 96 دریافت فایل
۷ دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد دریافت فایل
۸ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ نشریه الکترونیک تیر ماه راه و شهرسازی دریافت فایل
۹ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ نشریه الکترونیک خردادماه راه و شهرسازی البرز دریافت فایل
۱۰ شرکت گاز ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ خلاصه اهم اقدامات دولت تدبیر و امید- شرکت گاز استان البرز دریافت فایل
۱۱ شهرداری کرج ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ خلاصه عملکرد سازمان در دولت تدبیر و امید دریافت فایل
۱۲ راه و شهرسازی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ نشریه الکترونیک اردیبهشت ماه96 راه وشهرسازی استان البرز دریافت فایل
۱۳ بنیاد شهید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت فایل
۱۴ شرکت نفت ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز در دولت تدب دریافت فایل
۱۵ هواشناسی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ اداره کل هواشناسی استان البرز عملکرد 95-90 دریافت فایل
۱ ۲ ۳