تقسیمات سیاسی استان البرز و شهرستانهای تابعه


مرکزاستان: کرج


جمعیت:2413041نفر


شهرهای مهم: کرج، هشتگرد، فردیس، نظرآباد،طالقان و اشتهارد


استانهای همسایه : استان البرز از شمال به استان مازندران، ازشرق و جنوب شرقی به استان تهران، از جنوب به استان مرکزی، از غرب به استان قزوین محدود است.


جغرافیا: این استان بین 35 درجهو 32 دقیقه تا 36 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و9دقیقه تا 51 درجه و27 دقیقه طول شرقی واقع شده است


تقسیمات کشوری : استان البرز 5142 کیلومتر مربع وسعت دارد،دارای شش شهرستان، 17 شهر، 13بخش، 29 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه می‌باشد.ردیف نام شهرستان مرکز شهر مساحت تعداد بخش تعداد نقاط شهری تعداد دهستان بخش های تابعه نقاط شهری
۱ کرج کرج 1406 کیلومتر مربع 2 6 6 بخش مرکزی - بخش آسارا کرج - گرمدره - کمال شهر - ماهدشت - محمدشهر
۲ ساوجبلاغ هشتگرد 1158 کیلومتر مربع 3 5 6 بخش مرکزی - بخش چندار - بخش چهار باغ هشتگرد - شهر جدید هشتگرد - گلسار
۳ نظرآباد نظرآباد 587 کیلومتر مربع 2 2 5 بخش مرکزی - بخش تنکمان نظرآباد - تنکمان
۴ طالقان طالقان 1124 کیلومتر مربع 2 1 4 بخش مرکزی طالقان - بالا طالقان - طالقان
۵ اشتهارد اشتهارد 790 کیلو متر مربع 2 1 4 بخش مرکزی - پلنگ آباد اشتهارد
۶ فردیس فردیس 77 کیلو متر مربع 2 2 4 بخش مرکزی - مشکین دشت فردیس - مشکین دشت