اطلاعات تقسیمات سیاسی استان البرز  و شهرستانهای تابعه

مرکزاستان:کرج

جمعیت:2413041نفر

شهرهای مهم: کرج، هشتگرد، فردیس، نظرآباد،طالقان و اشتهارد

استانهای همسایه : استان البرز از شمال به استان مازندران، ازشرق و جنوب شرقی به استان تهران، از جنوب به استان مرکزی، از غرب به استان قزوین محدود است.

جغرافیا: این استان بین 35 درجهو 32 دقیقه تا 36 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و9دقیقه تا 51 درجه و27 دقیقه طول شرقی واقع شده است.

تقسیمات کشوری : استان البرز 5142 کیلومتر مربع وسعت دارد،دارای شش شهرستان، 17 شهر، 13بخش، 29 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه می‌باشد.

شهرستانکرج

بامساحت1406کیلومتر مربع به مرکزیت شهر کرج،دارای دو بخش، 6 دهستان،6 شهر و 74 آبادی داراسکنه‌است.

1- بخش مرکزی

   * دهستان محمد آباد

  * دهستان  کمال آباد

  * دهستان گرمدره

شهرها :کرج، گرمدره، کمال شهر، ماهدشت و محمد شهر

2- بخش آسارا 

  * دهستان آسارا

  * دهستان نساء

  * دهستان آدران

شهر :آسارا

شهرستان ساوجبلاغ

بامساحت1158 کیلومتر مربع به مرکزیت هشتگرد،دارای سه بخش، 6  دهستان، 5 شهر و 91آبادی دارای سکنه‌است.

1- بخش مرکزی   

   * دهستان سعیدآباد

   * دهستان هیو

شهرها : هشتگرد ، شهر جدید هشتگرد و گلسار

2- بخش چندار  

   * دهستان برغان

   * دهستان چندار

شهر : کوهسار

3- بخش چهارباغ  

   * دهستان چهاردانگه

   * دهستان رامجین

شهر : گلسارشهرستان نظرآباد

بامساحت587 کیلومتر مربع به مرکزیت نظرآباد،دارای دو بخش، 5  دهستان، دو شهر و 53آبادی دارای سکنه‌است.

1-  بخش مرکزی   

   * دهستان احمدآباد

   * دهستان جمال الدین

   * دهستان نجم‌آباد.

شهر : نظرآباد.

2-  بخش تنکمان  

   * دهستان تنکمان جنوبی

   * دهستان تنکمان شمالی

شهر:  تنکمان   شهرستان طالقان

بامساحت1124 کیلومترمربع به مرکزیت طالقان،دارای دو بخش، چهار  دهستان،یک شهر(طالقان) و 83  آبادی دارای سکنهاست.

1- بخش مرکزی طالقان

* دهستان پائین طالقان

*دهستان میان طالقان

             شهر : طالقان

2- بخش بالاطالقان

* دهستان جوستان

*دهستان کناررودشهرستان اشتهارد

بامساحت790 کیلومترمربع به مرکزیت شهر اشتهارد،دارای دو بخش، چهار دهستان، یکشهر(اشتهارد)  و48 آبادی دارای سکنه است.

1- بخش مرکزی

   * دهستان ایپک

  * دهستان صحت آباد

شهر :اشتهارد

2-  بخش پلنگ آباد

  * دهستان پلنگ آباد

  * دهستان جارو

شهرستان فردیس

بامساحت77 کیلومترمربع به مرکزیت شهرفردیس،دارای دو بخش، چهار دهستان، دو شهر(فردیس ومشکین دشت)  و 7 آبادی دارای سکنهاست.

1- بخش مرکزی

* دهستان فردیس

*دهستان وحدت

2- بخش مشکین دشت

* دهستان مشکین آباد

*دهستان فرخ آباد

شهر :مشکین دشت