پیام نوروزی مهندس طهائی استاندار البرز در سال 96

پیام نوروزی مهندس طهائی استاندار البرز در سال ۹۶

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۱/۰۴   تعداد بازدید :۴۱۳۹

رونماییی از 5 بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

رونماییی از ۵ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۵۹۱

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۴۳۷۴

آغاز و افتتاح عملیات 6 طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

آغاز و افتتاح عملیات ۶ طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۱۴۲

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز  و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۲۰   تعداد بازدید :۱۵۵۸