رونماییی از 5 بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

رونماییی از ۵ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۵۲۹

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۴۳۰۷

آغاز و افتتاح عملیات 6 طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

آغاز و افتتاح عملیات ۶ طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۰۸۹

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز  و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۲۰   تعداد بازدید :۱۴۹۷

فیلم معرفی استان البرز

فیلم معرفی استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۰۵   تعداد بازدید :۶۵۶

سی و نهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

سی و نهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۰۵   تعداد بازدید :۹۹۲