جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز  و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۲۰   تعداد بازدید :۱۴۵۲

فیلم معرفی استان البرز

فیلم معرفی استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۰۵   تعداد بازدید :۵۹۷

سی و نهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

سی و نهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۰۵   تعداد بازدید :۸۹۰