جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی با حضور دکتر حقیقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز

جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی با حضور دکتر حقیقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۵/۱۸   تعداد بازدید :۱۰۴

کنفرانس خبری مهندس طهائی استاندار البرز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

کنفرانس خبری مهندس طهائی استاندار البرز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۵/۱۴   تعداد بازدید :۱۴۱

کنفرانس خبری مهندس طهائی استاندار البرز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

کنفرانس خبری مهندس طهائی استاندار البرز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۵/۱۴   تعداد بازدید :۱۵۰

سی و نهمین جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

سی و نهمین جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۳/۲۴   تعداد بازدید :۱۷۷

بازدید مهندس ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از پروژه آزاد راه تهران شمال

بازدید مهندس ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از پروژه آزاد راه تهران شمال

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۳/۰۵   تعداد بازدید :۲۰۷

پیام تقدیر مهندس طهائی استاندار البرز از حضور مردم شریف استان در انتخابات

پیام تقدیر مهندس طهائی استاندار البرز از حضور مردم شریف استان در انتخابات

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۳/۰۱   تعداد بازدید :۲۷۴

پیام نوروزی مهندس طهائی استاندار البرز در سال 96

پیام نوروزی مهندس طهائی استاندار البرز در سال ۹۶

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۱/۰۴   تعداد بازدید :۴۲۳۱

رونماییی از 5 بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

رونماییی از ۵ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۷۱۰

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۴۴۷۷

آغاز و افتتاح عملیات 6 طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

آغاز و افتتاح عملیات ۶ طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۲۴۰

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز  و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۲۰   تعداد بازدید :۱۶۵۴

سی و نهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

سی و نهمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۰۵   تعداد بازدید :۱۰۸۴

فیلم معرفی استان البرز

فیلم معرفی استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۰۴   تعداد بازدید :۷۴۱