سی و نهمین جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

سی و نهمین جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مهندس طهائی استاندار البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۳/۲۴   تعداد بازدید :۷

بازدید مهندس ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از پروژه آزاد راه تهران شمال

بازدید مهندس ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از پروژه آزاد راه تهران شمال

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۳/۰۵   تعداد بازدید :۷۸

پیام تقدیر مهندس طهائی استاندار البرز از حضور مردم شریف استان در انتخابات

پیام تقدیر مهندس طهائی استاندار البرز از حضور مردم شریف استان در انتخابات

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۳/۰۱   تعداد بازدید :۱۳۷

پیام نوروزی مهندس طهائی استاندار البرز در سال 96

پیام نوروزی مهندس طهائی استاندار البرز در سال ۹۶

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۱/۰۴   تعداد بازدید :۴۱۹۵

رونماییی از 5 بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

رونماییی از ۵ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۶۵۵

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

آغاز بهره برداری از پالایشگاه غلات زر با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۴۴۳۳

آغاز و افتتاح عملیات 6 طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

آغاز و افتتاح عملیات ۶ طرح و پروژه صنعتی و زیربنائی استان

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۱/۱۳   تعداد بازدید :۲۲۰۲

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز  و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

جلسه صادرات غیر نفتی استان البــرز و مصاحبه با دکتر بهشتی منفرد سفیر ایران در اوکراین

تاریخ ایجاد :۱۳۹۵/۱۰/۲۰   تعداد بازدید :۱۶۱۶